CWO JZ III

prive zeilcursus

Jachtzeilen III

Het CWO-diploma Jachtzeilen III is bedoeld voor personen die blijk hebben gegeven de bij de diploma-eisen vermelde functies te kunnen uitvoeren als schipper van een kajuitzeiljacht op de binnenwateren. Zij moeten leren onder omstandigheden tot 6 Beaufort, zelfstandig, veilig en verantwoord te kunnen zeilen en manoeuvreren op stilstaand  water (excl. Zeeuwse stromen en Wadden, hiervoor is JZ III – Tidal ). Hij/zij moet hierbij leiding kunnen geven aan de bemanning aan dek en zelfstandig kunnen navigeren. (Leeftijds eis 18 jaar)

Instroomniveau
Deze zeilcursus is binnen het CWO het hoogst haalbare consumentenniveau. Het vereiste instroomniveau is vergelijkbaar met de CWO JZ II of een ruime ervaring op kajuitzeiljachten. Enkel ruime ervaring op open zeilboten is voor deze zeilcursus niet voldoende, omdat er wordt uitgegaan van reeds aanwezige kennis op het gebied van onder andere motormanoeuvreren.

Doelstelling
Het bereiken van het niveau ‘zelfstandige schipper’. De cursist wordt geacht een kajuitzeiljacht onder vrijwel alle omstandigheden (tot 6 Beaufort) zelfstandig te kunnen varen. Dit zowel op het binnenwater als op stromend en getijdenwater langs de kust.

Cursusinhoud
Het zelfstandig uitvoeren van manoeuvres onder zeil en op de motor (ook onder moeilijkere omstandigheden). Alle aspecten van een grondige tochtvoorbereiding, uitgebreide navigatie en meteorologie krijgen veel aandacht. De kennis van veiligheid en leidinggeven aan de bemanning, de volledige (technische) controle van schip en uitrusting, uitgebreide ankertechnieken, het trimmen van de zeilen, technieken voor het reven in slecht weer en het werken met elektronische navigatie apparatuur worden verder vergroot.

Geschatte cursusduur / Aanbevolen opleidingstraject
Om de benodigde praktische en theoretische kennis en ervaring op te kunnen doen, bestaat deze cursus uit vier elementen. Deze kunnen in willekeurige volgorde worden afgehandeld.

  • Vijfdaagse intensieve training (vanuit de zeilschool).
  • Driedaagse deelname aan een van onze kustzeiltochten op de Dufour 40 (drie dagen is het minimum).
  • Tien dagen zelfstandig schipperen op een kajuitzeiljacht op de Nederlandse binnenwateren (tien dagen is het minimum).
  • Zes avonden voor de theoretische cursus Vaarbewijs I en II (wordt tijdens de wintermaanden gegeven bij Tip Top Sailing).
  • Kennis of in het bezit zijn van Marifonen Basis certificaat.

Bovenstaand traject wordt door ons aanbevolen, maar is niet verplicht. Het feitelijke diploma behaalt u immers door het afleggen van een examen. Voor cursisten die al beschikken over bepaalde kennis/ervaring kan er vanzelfsprekend een persoonlijk opleidingsplan worden opgesteld.

Examens
Aan het behalen van het CWO-diploma Jachtzeilen III is een examen verbonden. Dit examen wordt op aanvraag door Tip Top Sailing georganiseerd en staat onder toezicht van het CWO.

De duur van het examen is één dag en bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. Voor deelname aan dit examen moet u zich apart inschrijven. Neem contact met ons op voor meer informatie over de kosten en mogelijkheden.