CWO JZ-III Tidal

CWO JZ-III Tidal

Het CWO-diploma Jachtzeilen III Tidal is bestemd voor personen van 18 jaar of ouder die in staat zijn zelfstandig dagtochten en korte oversteken te maken met een zeegaand zeiljacht langs de kust en op de Noordzee. Dit alles onder omstandigheden tot 6 Beaufort. De cursist wordt daarbij geacht veilig en verantwoord te kunnen varen, manoeuvreren en navigeren. De vereiste praktijkervaring voor dit diploma is 750 mijl.

Instroomniveau
De cursist dient minimaal te beschikken over het niveau CWO Jachtzeilen III Non Tidal of Jachtzeilen II Tidal en al een redelijke hoeveelheid zeemijlen. Het bezit van het diploma Theoretische Kust Navigatie (TKN) is een pré.

Doelstelling
Het bereiken van het niveau ‘schipper kustwateren’ op zeegaande zeiljachten varend langs de kust en op de Noordzee onder vrijwel alle omstandigheden tot 6 Beaufort.

Cursusinhoud
Het volledig zelfstandig uitvoeren van manoeuvres onder zeil en op de motor, ook onder moeilijkere omstandigheden. Je rol als verantwoordelijk schipper voor schip en bemanning staat in deze cursus centraal.

Verder zal de kennis op het gebied van navigatie, navigatieapparatuur en meteorologie, de technische controle van schip en uitrusting en ook de diverse zeil- en ankertechnieken worden uitgebreid. Het aanlopen van onbekende havens gedurende de nacht is een belangrijk element in deze cursus. Er wordt ook veel aandacht besteed aan de voorbereiding van een zeereis.

Geschatte cursusduur
Minimaal zeven dagen. Om de benodigde praktische kennis en ervaring op te kunnen doen, schrijft u zich bij voorkeur in op een zevendaagse zeezeiltocht naar de Engelse Zuid- of Oostkust.

Examen
Neem contact met ons op voor meer informatie.

Het examen nemen we meestal af, na het behalen van de theorie Marcom-B , en TKN in het voorjaar of najaar in een speciale trainingsweek tocht.