CWO JZ-II Tidal

Jachtzeilen II Tidal

Het CWO-diploma Jachtzeilen II Tidal is bestemd voor personen van 16 jaar of ouder van zeegaande zeiljachten die er blijk van hebben gegeven de hieraan verbonden eisen onder verantwoordelijkheid van een schipper te kunnen uitvoeren. De cursist is tevens in staat zelfstandig eenvoudige manoeuvres uit te voeren.

Instroomniveau
Deze boeiende cursus vereist een instroomniveau vergelijkbaar met de ‘opstapcursus’ kajuitjachtzeilen CWO JZ II Non Tidal of een ruime ervaring op kajuitzeiljachten.

Doelstelling
Het bereiken van het niveau ‘zelfstandig wachtleider’. De cursist moet zelfstandig, maar onder verantwoordelijkheid van een schipper, een ‘zeewacht’ kunnen draaien. Dit onder vrijwel alle omstandigheden tot 6 Beaufort. Daarnaast is de cursist in staat zelfstandig dagtochten langs de kust te varen onder normale omstandigheden. (Schipper Kustwateren)

Cursusinhoud
Naast het zelfstandig uitvoeren van manoeuvres onder zeil en op de motor (ook onder moeilijkere omstandigheden) zal het aspect leidinggeven aan de bemanning veel aandacht krijgen. De parate navigatie- en meteokennis wordt op het vereiste niveau gebracht. Er wordt gewerkt aan de volledige (technische) controle van schip en uitrusting, uitgebreide ankertechnieken, het trimmen van de zeilen, reef-  en slechtweertechnieken en het werken met elektronische navigatieapparatuur. Verder vormen het plannen van een zeetocht en het inspelen op veranderende weerssituaties een belangrijk element in deze cursus.

Geschatte cursusduur
Circa vijf dagen of twee weekenden (afhankelijk van voorkennis en ervaring).