Boordboek Jeanneau 349 “Content”

Door op onderstaande link te klikken kunt u zich al voorbereiden op uw vaartocht met onze Jeanneau 349 “Content“.

Content – boordboek 2016

SO349_Ma_A24A NL

Simrad-SonicHub-Operator-Manual-EN

Alle rechten voorbehouden
Dit boordboek is alleen voor onze gasten ter inzage beschikbaar. De inhoud mag niet worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaargemaakt, in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Tip Top Sailing.